Velkommen til ACANA Danmark
0  Vare(r)  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK
Vilkår - Salgs- og Leveringsbetingelser

Nedenstående Salgs- og Leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Acana Denmark ApS. 

Salgs- og Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for Acana Denmark ApS og Køber, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Acana Denmark ApS er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Salgs- og Leveringsbetingelserne, med mindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Acana Denmark ApS og Køber. Acana Denmark ApS er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selv om Acana Denmark ApS ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.
Produktbeskrivelser og fodringsvejledninger er tilgængelige i vores INFOCENTER, samt på de enkelte produkter og på www.championpetfoods.com

1. Ordrebekræftelse
Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget Acana Denmark ApS skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet, i form af endelig faktura.

2. Logistikgebyr
Køber betaler som udgangspunkt et logistikgebyr på 400 kr. pr ordre.
Ved ordrer der Netto ex. moms overstiger 5000 kr. er logistikgebyret dog kun 150 kr.

3. Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Acana Denmark ApS anses for sket, ved overgang til første fremmede fragtfører. Forsendelsen af varer sker med DSV. Leveringstiden er almindeligvis 1-2 dage, hvis bestillingen er Acana Denmark ApS i hænde inden klokken 12. 
Maksvægt pr. Europalle: 600 kg. Ønskes større ordrer leveret på flere mindre paller, er dette muligt mod højere logistikgebyr.

4. Forsinkelse
Såfremt Acana Denmark ApS ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist kan køber skriftligt hæve købet. Et evt. erstatningskrav mod Acana Denmark ApS er begrænset i henhold til pkt. 11 og pkt. 12.

5. Risikoen for varerne
Risikoen for de købte varer overgår til Køber, ved levering til første fremmede fragtfører. Det er derfor NØDVENDIGT, at KØBER kontrollerer pallen ved modtagelse, og får eventuelle skader noteret på fragtbrevet.
Acana Denmark ApS yder ikke refusion/godtgørelse/erstatning af skadede varer, medmindre det er noteret på fragtbrevet.
Vælger Køber at tillade fragtføreren at stille varerne uden underskrift, hæfter Køber selv for eventuelle skader.
Ved skade, afhenter godstransportøren det skadede hos Køber.

6. Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Acana Denmark ApS, skal påberåbes uden ugrundet ophold til enten foderland@mail.dk eller morten@acanadanmark.dk

7. Klager
For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Acana Denmark ApS har stillet dig i udsigt, hvilket er hvad der fremgår af bagsiden på posen.

8. Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale ved faktura.
Alle priser i Acana Denmark ApS - på web-adressen http://www.b2bacanadanmark.dk - er ekskl. Moms.
Acana Denmark ApS forbeholder sig retten til at ændre priser på baggrund af eksempelvis valutakurs-udsving samt prisforhøjelser fra Champion Petfoods.
Betaling skal ske inden 8 dage fra fakturadato medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Acana Denmark ApS og Køber.


9. Ændringer
Acana Denmark ApS produkter bliver løbende opdateret af Champion Petfoods i Canada, og disse ændringer sker uden varsel.
Acana Denmark ApS vil dog løbende opdatere produktbladene i INFOCENTERET, hvilket Køber altid skal holde sig up to date på.
Acana Denmark ApS vil i tilfælde af større ændringer være behjælpelig og udsende mails om ændringerne.

10. Produktansvar
Et eventuelt produktansvar, som er omfattet af Lov om produktansvar, afgøres i henhold hertil. Såfremt der 
rejses krav om produktansvar, som ikke er omfattet af Lov om produktansvar, begrænses Acana Denmark ApS ansvar til leverancens værdi.

11. Følgeskader/Indirekte tab
Acana Denmark ApS er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Salgs- og Leveringsbetingelser, 
herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af indtjening, tab af goodwill eller tab af data.

12. Force majeure
Acana Denmark ApS er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Acana Denmark ApS rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning, epidemier, usædvanlige naturbegivenheder, herunder men ikke udelukket til, storm og kraftig blæst, oversvømmelse, hårdt vintervejr, lynnedslag, meteornedslag og vulkanudbrud. 
Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af 
annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod 
Acana Denmark ApS.

13. Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige 
eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed 
påvirkes eller forringes deraf.

14. Ejendomsforbehold
Acana Denmark ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted.

15. Forbud mod videresalg
Produkter må ikke videresælges til personer uden for gruppen af almindelige slutbrugere, herunder andre forhandlere eller virksomheder.
Videresalg der kan sidestilles med distribution er øjeblikkeligt opsigelsesgrundlag, og Acana Denmark ApS kan kræve erstatning i det omfang der er lidt et tab.

16. Forhandler-rabat
Købers rabat er 25% fra Vejledende Udsalgspris (ex. moms) ved køb på under 5000 kr. netto ex. moms.
Ved køb på over 5000 kr. netto ex. moms tildeles Køber yderligere 11% Markedsføringstilskud, forudsat Køber repræsenterer og sælger ORIJEN/ACANA i overensstemmelse med de værdier brandsne repræsenterer, navnlig men ikke begrænset til; kærlighed til dyr, objektiv information, viden, gennemsigtighed, kvalitet samt kundeservice.

17. Håndtering af produkter
Produkter købt af Acana Denmark ApS må udelukkende sælges i Original Emballage.
Køber må på ingen måde, eller i noget omfang, ompakke produkterne eller ændre poserne, uden skriftlig tilladelse fra Acana Denmark ApS.